Weboldal címe
Weboldal alcíme
Fejléc cím szövege
Lorem ipsum

HELYSZÍN VÁLTOZÁS!
Generali Aréna 
(Miskolc Városi Sportcsarnok)  

Tisztelt Sportolók, Sportbarátok!

"A teljesítőképességünk határa sokkal messzebb van annál, mint amit gondolunk magunkról."

Engedjék meg, hogy Kemény Dénes szavaival köszöntsem Önöket itt, Miskolcon. A válogatott vízilabdázó, vízilabdaedző szavaival, aki szövetségi kapitányként számtalanszor vitte csapatát az olimpiai, Európa- és világbajnoki címig, és akinek nevét városunkban sportuszoda viseli.

Azt, hogy mennyi igazság van ebben az egyetlen, rövidke mondatban, Önök bizonyítják a legjobban. Újabb és újabb célok kitűzésével, teljesítésével, és a külső szemlélő számára olykor elképzelhetetlenül nehéz súlyok emelésével.

És Önökhöz hasonlóan bizonyítja Miskolc városa is, időről időre. Azzal, hogy nehézipari múltját maga mögött hagyva, hosszú évek kitartó munkájával újjá tudott születni, a szürke iparváros helyett immár a nyitott kapuk, a turisztikai, gasztronómiai különlegességek és a közösséget építő kultúra városaként. Többszörösen is átlépve teljesítőképessége határain.

És épp ez az, amire a sport tanít, ez az, amire az Önök teljesítménye sarkall. Kitartásra, fegyelemre, és arra, hogy nem lehet, nem szabad feladni. Arra, hogyan lehet tisztességes küzdelemben, kemény munkával elérni az első helyet, és hogyan kell méltósággal, és még több erőt merítve viselni azt, ha ez olykor nem sikerül.

Büszkék vagyunk rá, hogy itt, a varázslatosan szép Bükk-hegység, Lillafüred és Miskolctapolca ölelésében, a Diósgyőri vár tövében a mi városunk olyan hely, ahol a sport nem egyszerű időtöltés, hanem életforma. Közösségteremtő és közösségszervező erő.

És büszkék vagyunk arra is, hogy Mészáros László, többszörös Európa- és világbajnok erőemelő és csapata munkájának köszönhetően a World Championship Hungary 2021-nak Miskolc adhat otthont.

Mészáros László egy korábbi interjújában azt mondta: „a csúcsok azért születnek, hogy megdöntsék őket”. Nos, én sok megdöntött csúcsot, jó versenyzést és jó szurkolást kívánok Önöknek, és köszönöm, hogy azt az egy hetet itt töltik velünk, Miskolcon!


Veres Pál
​Miskolc polgármestere

Dear Athletes, Dear Sports Friends!

"The limit of our performance is far beyond what we think of ourselves."


Allow me to welcome you here in Miskolc using the words of Mr. Dénes Kemény, the Hungarian national water polo player and trainer who, as the Hungarian national coach, trained his team countless of times to achieve the Olympic, European and World Championship titles, and whose name the sports pool in our city bears.

How much truth there is in this single, short sentence is best proved by you by keeping setting and accomplishing new goals, and lifting weights that are sometimes unimaginably heavy for the outside observer.

And like you, the city of Miskolc also proves the same from time to time. By being able to be reborn with many years of hard work, leaving behind its heavy industrial past, it is now a city of open gates, tourist, gastronomic specialties and community-building culture instead of the former grey industrial city. Multiplying the limits of its performance.

And that’s exactly what sport teaches, that’s what your performance stimulates. Perseverance, discipline, and the fact that you can’t, you mustn’t give up. How to achieve first place with hard work in a fair fight, and how to bear it with dignity and even more strength if you sometimes fail.

We are proud that here, surrounded by the magically beautiful Bükk Mountains, Lillafüred and Miskolctapolca, at the foot of Diósgyőr Castle, our city is a place where sport is not an easy pastime, but a way of life. Force that builds and organises community.

And we are also proud that Miskolc can host the World Championship Hungary 2021, thanks to the work of Mr. László Mészáros, the multiple European and world championships medalist powerlifter and his team,.
In an earlier interview, Mr. Mészáros said: "the records are set up to be smashed". Well, I wish you a lot of smashed records, good competition and good support, and thank you for spending that one week with us here in Miskolc!Pál Veres
​Mayor of Miskolc